Vår GPDR Policy


Behandling av personuppgifter - Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Clinic By Anna Sterner & Co är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster

eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna

efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i

förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.


Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen

samt i förekommande fall för redovisnings- och fakturerings ändamål. Dessa uppgifter behandlas

på grundval av att uppgifterna behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i

förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och

riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten

behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera

med våra kontakter.


Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(I) det särskilt överenskommet mellan Clinic By Anna Sterner & Co och dig.

(II) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

(III) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma

myndighetsbeslut eller beslut av domstol- eller

(IV) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.


Personuppgifterna sparas, under en tid om högst tre år från dagen för ärendetsslutförande, eller

den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla,

analysera och marknadsföra Clinic By Anna Sterner & Co som verksamhet sparas under en tid om två år efter den

senaste kontakten.


Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Clinic By Anna Sterner & Co om användningen av de

personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera

uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att

begära att dina uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföringsändamål. Du har också rätt att

få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få

uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling

kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen

(www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor

eller arbetar.

Tandblekning

Fina vita tänder med plasmaljusblekning. Vid plasmaljusblekning används plasmaljus för att aktivera blekningsgelen.

Läs mer

Spraytanning

Get Air Tan har gjort sig känt för sin unika formula som tar fram den perfekta solbruna färgen som anpassar sig till din egen pigment, utan att man blir orange eller fläckig. 

Läs mer

Carbon behandling

En ansiktsbehandling med carbon är den senaste peeling behandlingen med laserteknik och är mycket populär i USA. Man använder en kol-lotion som fotoförstärkare för att uppnå flera kosmetiska effekter på huden.


Läs mer

Plasma penna

Plasma Pen är en revolutionerande behandling för att kunna strama upp slapp hud med mycket bra resultat och helt utan kirurgi.

Läs mer

Huduppstramning

RF står för Radio Frekvensteknologi och är en icke kirurgisk behandling för huduppstramning som har kliniskt dokumenterad effekt.

Läs mer

Ytliga blodkärl

Med IPL-ljusteknik ta vi bort ytliga blodkärl. Vi kan behandla enstaka områden eller flera enligt ditt önskemål. 

läs mer

Infuzion

Läs mer

Hårborttagning

Hår växer i olika stadier: ”odling, vila och utsöndring”. Det innebär att det är ca. 30% av håret som försvinner efter varje behandlingstillfälle.

läs mer

Kavitation

Kavitation är ultraljudsvågor med låg frekvens. Det är helt ofarligt.
Behandlingen är smärtfri, lämnar inga ärr och har ingen läkningstid.
Man känner inte mer än en beröring från maskinens handtag och lite värme.

Läs mer

Cool lifting

Behandlingen som avlägsnar 10 år på 5 minuter!
Coolifting systemet gör det möjligt att under högt tryck av koldioxid öppna upp cellmembranen i huden och föra ned en muskelavslappnande peptid liknande Botox och en mycket finfördelad hyaluronsyra (naturligt ämne som redan existerar i din hud) djupt ned i huden (Dermis).

Läs mer

Fettreducering

Ny behandlingsteknik Cryolipolysis, fettreducering med kyla, fryser ner fettcellerna utan att skada omkringliggande vävnad.

läs mer

Behandling av acne

Vid acnebehandlingar använder vi oss av IPL-ljusteknik. 

Läs mer

Ta bort dina tatueringar

VI TAR BORT TATUERINGEN MED SÄKER YAG LASERTEKNIK
Q switched Nd:yag-laser är den mest beprövade, och säkra metoden för att avlägsna en tatuering. Lasern ger ingen ärrbildning som för 20 år sedan – då användes Rubinlaser, mekanisk borttagning eller kirurgi.

Läs mer